tirsdag 27. august 2013

Et dikt igjen


"Det gjelder å skyve vekk, men ikke miste.
Det gjelder å tenke på noe annet, men ikke glemme.
Midt i dagligdagse ord, så kjælne
at pelsen har lagt seg p
å dem før jeg stryker den:
Godt vennskaps ord, vind- og værord,
velmente forbifartsord. Ja,
midt i alt dette skvært jordnære
dukker likevel det andre opp, det egentlige,
det alt dreier seg om, det jeg må skyve vekk,
men aldri miste.
Det eneste jeg tenker på
når jeg må tenke på noe annet."


 
 

 Kolbein Falkeid, fra diktsamlingen "En annen sol"
 

Marianne Straume, psykologen som "jobbet med oss" på Montebello-senteret, presenterte oss for dette diktet.
Det passer jo så godt...
 
 
 
 
 
 
(Bildet har jeg funnet på google)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar