onsdag 3. mars 2010

Her trappes det ned på medisinen!

Etter jul har det blit trappet gradvis ned på medisinen.
Krampene i musklene har gitt seg mer og mer, og hører nå mer til sjeldenhetene, heldigvis.
Sandimmun-dosene har gått fra 100mg morgen + kveld på det meste til 25mg morgen og kveld nå! Og neste onsdag skal også den droppes!
En uke etter at Sandimmun er avsluttet, kan også de andre medisinene fjernes; Bactrim, Valtrex.
Prednisolon-dosene går også nedover, men de kan han ikke avslutte helt. Kroppen trenger fortsatt, og vil trenge i framtida, hjelp til produkjon her.
Dosene nå er 5x2, og skal ned 5+ 2,5mg.

Deilig følelse at det minker i medisinskrinet!
Han har ikke hatt så lett et år etter beinmargstransplantasjonen, mange er nok heldigere og går lettere gjennom det første året.
Mange plager og problemer, vi har egentlig skrevet ned alt for lite.
Men sånn er det, man tror man skal huske....

De første dagene når en nedtrapping skjer, er ikke gode dager.
Da er det slik at han aller helst gjerne ville trapp opp igjen med en gang, men holder han ut et par dager med dårlig form, kommer det seg, heldigvis.

Og nå går det mot vår i tillegg! :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar